Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památka města Soběslav

 

Oválná věž - Hláska

Obrazek

Hrad vznikl ve druhé polovině 14. století za Jindřicha z Rožmberka. Hrad byl začleněn do městských hradeb a obehnán vodním příkopem.

Většina z nás ho zná již jinak – velký, kamenný, chátrající objekt s dominantní věží - Hláskou. Někteří si i vzpomenou, že klenuté sklepy byly využívány jako sklad ovoce.

Po roce 1990 se začal měnit přístup k hodnotám, lidé začali cestovat, poznávat srovnávat. Historické objekty nabyly na ceně, ale ne vždy bylo a je snadné najít do nich vhodné využití. Vzhledem k objemu stavby a její poloze ve městě, se přímo nabízelo využít prostory hradu pro kulturní účely. Zpracovaný projekt pro stavební řízení situuje do 1. podzemního podlaží objektu lednice lapidárium – stálou expozici kamenných fragmentů a artefaktů nalezených při rekonstrukčních pracích v hradu, do 1. podzemního podlaží hradního paláce univerzální sál pro autorská čtení, komorní hudební produkce, pro promítání s videoprojekcí a galerii. V 1. nadzemním podlaží je navrženo sociální zázemí a technické zázemí objektu. V 2. nadzemním paláce je v celém prostoru hradního paláce, ve skleněném kontejneru, umístěna městská knihovna pro cca 35 000 svazků. Knihovna by měla mít oddělení pro děti, mládež a pro dospělé, hudební oddělení a čtyři PC terminály s internetem. Skleněný kontejner umožní návštěvníkům knihovny pohledový kontakt s historickým zdivem a zároveň zajistí vyhovující klimatické podmínky pro knihy. Nad objektem lednice je navržena venkovní terasa – střešní zahrada, prostor pro kulturní akce v letních měsících. Terasa by měla být vybavena mobilním minibarem.

Obnova hradního areálu započala rekonstrukcí Kulturního domu města Soběslavi („Národa“) Obnova vlastního hradu novým zastřešením Hlásky, hradního paláce a lednice. V současné době probíhá statické zabezpečení hradního paláce.

V r. 2005 město Soběslav zpracovalo projekt záchrany kulturní památky hrad Soběslav a na tento projekt již třetím rokem čerpá dotace z Programu záchrany architektonického dědictví od Ministerstva kultury ČR. V roce 2006 obdrželo město Soběslav na obnovu hradu 865 tis. Kč, v roce 2007 1 800 tis. Kč a v roce 2008 by mělo obdržet 2 600 tis. Kč. Ač se jedná o nemalé částky, obnova hradu postupuje pomalu. Hrad byl příliš poškozen. Celkové náklady na obnovu hradu včetně inženýrských sítí a vybavení knihovny jsou odhadnuty na 50 mil. Kč.

Dne 13. března 2008 podalo proto město Soběslav žádost o finanční dotaci na realizaci I. etapy záchrany gotického hradu Soběslav. V rámci této etapy by měla být realizována a zprovozněna městská knihovna se zázemím a informační středisko pro služby cestovního ruchu. Odhadované náklady na tuto etapu činí 38 972 tis. Kč včetně DPH. Pokud bude město Soběslav úspěšné v žádosti o dotaci, mohou se obyvatelé města Soběslavi, a nejen oni, v horizontu 3-4 let těšit na realizaci moderní knihovny v historickém objektu. Do hradního areálu by se opět vrátil život.